AlgemeenJaarplanningMededelingenLaatste nieuwsHome

 

Algemeen

 

28  december 2005. Keuring der vogels tijdens de
zangwedstrijd : Waterslagerkeurmeester Andries Gort

De Speciaalclub Zang NZHU is opgericht op 4 april 1985. Doel van de vereniging is, o.m, om een ontmoetingsplaats te zijn voor zangkanariefokkers en jaarlijks een onderlinge wedstrijd te organiseren.

Sedert december 1985 heeft de Speciaalclub ieder jaar vlak voor Kerstmis of tussen Kerstmis en Nieuwjaar haar clubkampioenschappen gehouden. Behalve de onderlinge competitie beoogt de Speciaalclub dat leden ervaringen kunnen uitwisselen en met elkaar naar zangkanaries kunnen luisteren en over de zang kunnen discussiëren. Aan de zangwedstrijd van de Speciaalclub is dan ook altijd een studiedag verbonden, waarop leden elkaar kunnen ontmoeten en naar mooie vogels kunnen luisteren.

 


      

 

4 december 2007. Concentratie tijdens een afluisterbijeenkomst

 

 

 

Verder worden er in het najaar zogenaamde afluisterbijeenkomsten georganiseerd waarop men het lied van de door de leden meegenomen zangkanaries bespreekt. Op deze afluisterbijeenkomsten is het daardoor mogelijk de kennis en vaardigheden in het herkennen en beoordelen van de zangtoeren te vergroten.

Daarnaast wordt er via het bestuur van de Speciaalclub de gelegenheid geboden om in de vorm van een basiscursus toerenherkenning de eerste stappen te zetten in het herkennen en beoordelen van het lied van de afzonderlijke zangkanarierassen.

Tenslotte geeft de Speciaalclub drie keer per jaar een Contactblad uit.

                  

                                                                                                                                                              

TOP

JAARPLANNING 2018 (onder voorbehoud)

Datum Activiteit
   
   
Mrt. Uitgave 1e editie Clubblad 2018
Apr., Bestuursvergadering
Mei. Uitgave 2e editie Clubblad 2018
Okt., Bestuursvergadering
Nov. Uitgave 3e editie Clubblad 2018, incl. inschrijvingsformulieren wedstrijd
Nov., 24 Afluisterochtend in samenwerking met De Kanarievogel.
Locatie: Gebouw Stichting "Kleindierensport Katwijk", Oude 's Gravendijckseweg 2a, 2221 DB Katwijk.
Nov., 27 Afluisteravond in samenwerking met De Kanarievogel, tevens
- Inschrijfavond en
- Jaarvergadering 2018.
Locatie: Gebouw Stichting "Kleindierensport Katwijk", Oude 's Gravendijckseweg 2a, 2221 DB Katwijk.
Nov., ? Administratieve verwerking inschrijvingen.
Dec. 20-22 34e Zangwedstrijd
* Dec., 20  Opbouwen en inkooien
* Dec., 21  Keuringsdag
* Dec., 22  Studiedag
Locatie:
Gebouw Stichting "Kleindierensport Katwijk", Oude 's Gravendijckseweg 2a, 2221 DB Katwijk.
Apr., '19, Bestuursvergadering
   
   
   
   

TOP

 

Mededelingen

 

Verslag wedstrijd
Van 21 t/m 23 december 2017 organiseerde de Speciaalclub Zang NZHU haar 33e clubkampioenschappen. Voor de uitslag van de wedstrijd en een fotoreportage zie ‘Zangwedstrijd’, ‘Verslag’.

Bestuursmutaties
Op 28 november 2017 hadden we onze jaarvergadering. Van deze vergadering wordt een uitgebreid verslag gepubliceerd in de laatste editie van het clubblad van jaargang 2018. Twee onderwerpen zijn van belang om eerder onder de aandacht te brengen.
- Met ingang van 1-1-2018 bedraagt de jaarlijkse contributie € 20,- .
- Op de jaarvergadering heeft penningmeester André Toet zich niet beschikbaar gesteld voor herverkiezing. We danken André voor de tijd en energie die hij in de afgelopen drie jaar als penningmeester in de vereniging heeft gestoken. In zijn plaats is Paul Schilte benoemd als bestuurslid / penningmeester. We danken Paul voor de bereidheid om zich als bestuurslid voor de vereniging in te zetten en wensen hem veel succes en een plezierige periode als penningmeester toe.

 
Met ingang van 28 november is Paul Schilte penningmeester van de speciaalclub.

Een interview met Paul Schilte verscheen in het clubblad. Zie hiervoor op deze website "Artikelen", "Interviews"

Bijgewerkt tot en met 07 januari 2018


TOP

                                  

Laatste nieuws

Zie Mededelingen

Bijgewerkt tot en met 07 januari 2018

TOP