AlgemeenJaarplanningMededelingenLaatste nieuwsHome

 

Algemeen

 

28  december 2005. Keuring der vogels tijdens de
zangwedstrijd : Waterslagerkeurmeester Andries Gort

De Speciaalclub Zang NZHU is opgericht op 4 april 1985. Doel van de vereniging is, o.m, om een ontmoetingsplaats te zijn voor zangkanariefokkers en jaarlijks een onderlinge wedstrijd te organiseren.

Sedert december 1985 heeft de Speciaalclub ieder jaar vlak voor Kerstmis of tussen Kerstmis en Nieuwjaar haar clubkampioenschappen gehouden. Behalve de onderlinge competitie beoogt de Speciaalclub dat leden ervaringen kunnen uitwisselen en met elkaar naar zangkanaries kunnen luisteren en over de zang kunnen discussiëren. Aan de zangwedstrijd van de Speciaalclub is dan ook altijd een studiedag verbonden, waarop leden elkaar kunnen ontmoeten en naar mooie vogels kunnen luisteren.

 


      

 

4 december 2007. Concentratie tijdens een afluisterbijeenkomst

 

 

 

Verder worden er in het najaar zogenaamde afluisterbijeenkomsten georganiseerd waarop men het lied van de door de leden meegenomen zangkanaries bespreekt. Op deze afluisterbijeenkomsten is het daardoor mogelijk de kennis en vaardigheden in het herkennen en beoordelen van de zangtoeren te vergroten.

Daarnaast wordt er via het bestuur van de Speciaalclub de gelegenheid geboden om in de vorm van een basiscursus toerenherkenning de eerste stappen te zetten in het herkennen en beoordelen van het lied van de afzonderlijke zangkanarierassen.

Tenslotte geeft de Speciaalclub drie keer per jaar een Contactblad uit.

                  

                                                                                                                                                              

TOP

JAARPLANNING 2018 (onder voorbehoud)

Datum Activiteit
   
   
Mrt. Uitgave 1e editie Clubblad 2018
Apr., Bestuursvergadering
Mei. Uitgave 2e editie Clubblad 2018
Okt., Bestuursvergadering
Nov. Uitgave 3e editie Clubblad 2018, incl. inschrijvingsformulieren wedstrijd
Nov., 24 Afluisterochtend in samenwerking met De Kanarievogel.
Locatie: Gebouw Stichting "Kleindierensport Katwijk", Oude 's Gravendijckseweg 2a, 2221 DB Katwijk.
Nov., 27 Afluisteravond in samenwerking met De Kanarievogel, tevens
- Inschrijfavond en
- Jaarvergadering 2018.
Locatie: Gebouw Stichting "Kleindierensport Katwijk", Oude 's Gravendijckseweg 2a, 2221 DB Katwijk.
Nov., ? Administratieve verwerking inschrijvingen.
Dec. 20-22 34e Zangwedstrijd
* Dec., 20  Opbouwen en inkooien
* Dec., 21  Keuringsdag
* Dec., 22  Studiedag
Locatie:
Gebouw Stichting "Kleindierensport Katwijk", Oude 's Gravendijckseweg 2a, 2221 DB Katwijk.
Apr., '19, Bestuursvergadering
   
   
   
   

TOP

 

Mededelingen

 

Verslag wedstrijd
Van 21 t/m 23 december 2017 organiseerde de Speciaalclub Zang NZHU haar 33e clubkampioenschappen. Voor de uitslag van de wedstrijd en een fotoreportage zie ‘Zangwedstrijd’, ‘Verslag’.

Contributie 2018
De contributie voor 2018 bedraagt € 20,00. Veel leden hebben de contributie voor 2018 inmiddels voldaan. Moet je nog betalen, dan word je vriendelijk verzocht de contributie z.s.m. over te maken op Bankrekeningnr. NL94 INGB 0009279191 t.n.v. Speciaalclub Zang NZHU te ‘s Gravenhage.  Weet je het niet meer of je het geld hebt overgemaakt, de adresgegevens van penningmeester Paul Schilte staan vermeld op de binnenzijde van de omslag.

Clubkampioenschappen 2018
De wedstrijdlocatie voor onze 34e clubkampioenschappen is weer gereserveerd. Ze staan gepland voor 20 t/m 22 december 2018 wederom in het gebouw van Stichting Kleindierensport Katwijk, Oude ’s Gravendijckseweg 2a, 2221 DB te Katwijk. Op donderdag 20 december zullen de vogels worden ingekooid, op vrijdag 21 december vindt de keuring plaats en op zaterdag 22 december 2018 hopen we met elkaar weer een uiterst gezellige en onderhoudende studiedag te beleven. Vergeet genoemde data niet in de agenda of op de kalender te noteren!

Advertenties
Zoals jullie zien zijn de advertenties die vorig jaar in ons clubblad stonden er uit verdwenen. Dit scheelt de club inkomsten. Mocht je in de gelegenheid zijn om een adverteerder te werven dan is dat heel welkom.

Nieuwe penningmeester
Op de jaarvergadering van 28 november 2017 is Paul Schilte gekozen als penningmeester van de speciaalclub. Afgelopen zomer had André Toet aangegeven dat hij, o.m. vanwege drukke werkzaamheden, niet voor herverkiezing beschikbaar was. Gelukkig hebben we Paul Schilte bereid gevonden de taak van André over te nemen, onder het voorbehoud dat hij het een jaar wilt bekijken of hij er de juiste persoon voor is en het hem niet al te veel tijd kost. 
Tijdens de jaarvergadering hebben we André Toet bedankt voor de bereidheid zijn tijd en energie in te zetten voor de NZHU als bestuurslid en penningmeester. Gelukkig heeft André toegezegd  Paul zoveel mogelijk te helpen met de opstart en het maken van het eerste jaarverslag.
Uiteraard hebben we Paul bedankt dat hij de verantwoordelijkheid gevoeld heeft zich in te zetten voor het voortbestaan van de NZHU, want zonder bestuursleden gaat een vereniging ter ziele. We hebben het volste vertrouwen dat Paul een goede penningmeester zal worden en wensen hem veel succes en zeker ook plezier in het bestuurslidmaatschap van de NZHU.
Als leden kunnen we een penningmeester geen groter plezier doen dan op tijd de contributie betalen. Bellen en herinneringen mailen is nl. geen plezierig werkje. Dus moet je de contributie voor  2018 nog betalen, doe het per ommegaande. Let wel: m.i.v. 1 januari 2018 is de contributie € 20,00 per jaar.


Paul Schilte, de nieuwe penningmeester van de NZHU.

Een interview met Paul Schilte verscheen in het clubblad. Zie hiervoor op deze website "Artikelen", "Interviews"

Bijgewerkt tot en met 17 maart 2018


TOP

                                  

Laatste nieuws

Zie Mededelingen

Bijgewerkt tot en met 07 januari 2018

TOP