AlgemeenMededelingenVerslagPrijswinnaarsHome

 

Algemeen

 

12 december 2006. Inschrijving 22e clubkampioenschappen: v.l.n.r. Jaap Scholte, Frans Christoffels en Gerard van Zuijlen.

Het was de oprichters van Speciaalclub er vooral om te doen jaarlijks een wedstrijd voor zangkanaries te organiseren, waarop aanvankelijk alleen in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht woonachtige zangkanariefokkers elkaar konden ontmoeten en bekampen. In 2012 is de vereniging een landelijke speciaalclub geworden en kunnen fokkers uit heel Nederland zich bij de speciaalclub aansluiten en aan de clubactiviteiten deelnemen.

Vanaf de oprichting in 1985 zijn ieder jaar clubkampioenschappen georganiseerd; in de regel vlak voor Kerstmis of tussen Kerstmis en Nieuwjaar.

De wedstrijd is over drie dagen verspreid. Op dag 1 worden de vogels ingebracht, op dag 2 vindt de keuring plaats en op de derde dag is de zogenaamde studiedag, die wordt afgesloten met de prijsuitreiking en vervolgens het uitkooien van de vogels.

Tijdens de studiedag is het o.m. mogelijk om onder deskundige leiding te luisteren naar ingezonden vogels. Uiteraard komen de kampioenen ook op tafel. Verder is er die dag volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen, fokmateriaal te ruilen, enz., enz. Velen beschouwen daarom de clubkampioenschappen als het hoogtepunt van het verenigingsjaar.
                                                                                                

    

06 december 2007. Administratieve verwerking inschrijvingen, v.l.n.r. Gerard van Zuijlen, Jaap Plokker en Ton Diepenhorst.

TOP

 

  Mededelingen
 

Clubkampioenschappen 2017

33e clubkampioenschappen
Onze 33e clubkampioenschappen worden georganiseerd van 21 tot en met 23 december 2017, t.w. 21 december inkooien, 22 december keuren en 23 december studiedag. De wedstrijd vindt plaats in het gebouw van Stichting Kleindierensport Katwijk, Oude ’s Gravendijckseweg 2a,  2221 DB, Katwijk.

Voor de clubkampioenschappen hebben 22 leden 330 zangkanaries ingeschreven, t.w. Harzers: 9 stammen en 12 enkelingen; Waterslagers: 36 stammen, 30 stellen en 78 enkelingen.

Verslag wedstrijd
Van 21 t/m 23 december 2017 organiseerde de Speciaalclub Zang NZHU haar 33e clubkampioenschappen. Voor de uitslag van de wedstrijd en een fotoreportage zie ‘Zangwedstrijd’, ‘Verslag’.


TOP

 

Zangwedstrijd

 

Kort verslag clubkampioenschappen 2017

Van 21 t/m 23 december 2017 organiseerde de Speciaalclub Zang NZHU haar 33e clubkampioenschappen. Voor de tweede maal vonden die plaats in het gebouw van Stichting Kleindierensport te Katwijk. De 22 deelnemende leden hebben 330 zangkanaries ingeschreven, t.w. 48 harzers en 282 waterslagers. Donderdagmorgen 21 december 2017 om 09.30 u. werd begonnen  met de opbouw. Om ca.12.00 u. stond alles op z’n plek en tegen 14.00 kon de eerste inzender met z’n vogels verwelkomd worden.  Vrijdag 22 december werden de vogels door 7 keurmeesters beoordeeld: Theo van Deursen keurde de harzers. De waterslagers werden gekeurd door: Joop Aelbrecht, Toon van Gestel, Willy Kling, Piet van de Kuil, Hubert Martina en Krien Onderwater.

Op zaterdag 23 december hadden we onze studiedag. In twee rondes werden de belangrijkste prijswinnaars op tafel gezet en afgeluisterd.

Nadat de prijzen waren uitgereikt en voorzitter Jaap Plokker alle vrijwilligers die hebben bijgedragen tot het welslagen van de wedstrijd had bedankt en de leden een goede jaarwisseling en een wel thuis had toegewenst kon om 15.10 u. begonnen worden met het uitkooien van de vogels. Om ca. 17.30 u. stond al het materiaal in de opslag bij Ton Diepenhorst en zag het clubgebouw er weer uit zoals we het op donderdag hadden aangetroffen.

Prijswinnaars 33e clubkampioenschappen 
Harzers:
Meesterzanger: Lis Reichgelt, 90 pnt.
Stammen: 1e prijs: Lis Reichgelt, 363 pnt.; 2e prijs stammen: Jacques de Beer, 355 pnt.
Enkelingen: 1e prijs: Lis Reichgelt, 87 pnt.

Derby: Lis Reichgelt, 90 pnt.

Waterslagers:
Meesterzanger en winnaar NBvV Bondskruis: Rob Bisschops, 148 pnt.
Stammen: 1e prijs: Joop Aelbrecht, 578 pnt.; 2e prijs: Freek Schot, 577 pnt.; 3e  prijs: Willy Kling, 572 pnt.; 4e prijs: Jan Zonderop, 559 pnt.; 5e  prijs: Krien Onderwater, 556 pnt.; 6e prijs: Willy Kling, 555 pnt.; 7e prijs: Jaap Plokker, 547 pnt.; 8e prijs: Krien Onderwater, 537 pnt.
Stellen: 1e en 2e prijs: Rob Bisschops, resp. 298 en 288 pnt.; 3e prijs: Piet Hagenaars, 285 pnt.; 4e prijs: Piet Drop, 282 pnt.
Enkelingen: 1e t/m 4e prijs: Willy Kling, resp. 144, 143, 143 en 142 pnt.; 5e prijs: Joop Aelbrecht, 141 pnt.

Derby: Krien Onderwater, 143 pnt.

Over enige tijd op deze plaats een uitgebreid verslag van onze 33e clubkampioenschappen.

Fotoverslag wedstrijd 2017

 

 
Foto. 17 december 2016. Verkassen. De wedstrijd begin pas echt wanneer het materiaal verkast wordt van de opslag naar de wedstrijdlocatie. Gerard van Zuijlen en Ton Diepenhorst laden de aanhanger achter Ton’s auto.

Verslag Clubkampioenschappen 2016

door Jaap Plokker

 
Van 22 t/m 24 december 2016 organiseerden we onze 32e clubkampioenschappen. Voor de eerste keer vond dit evenement plaats in het gebouw van Stichting Kleindierensport Katwijk, tevens het clubgebouw van vogelvereniging De Kanarievogel.

Een nieuwe wedstrijdlocatie, een nieuw draaiboek
Na 19 keer onze clubkampioenschappen in het gebouw van het ID College in Katwijk georganiseerd te hebben sloten we daar op 23 december 2015 definitief de deur achter ons. Het jaar 2016 was dus voor het bestuur een heel andere dan voorafgaande jaren, omdat een nieuwe wedstrijdlocatie ook een ander draaiboek voor onze jaarlijkse wedstrijd betekende.  Onze in het ID College opgebouwde routine zouden we in de nieuwe wedstrijdlocatie maar ten dele kunnen benutten. In het voorjaar hebben we als bestuur op een zaterdagmorgen het gebouw van Stichting Kleindierensport Katwijk bezocht en daar ter plekke de blauwdruk voor het draaiboek opgesteld. Na de jaarvergadering op 30 november 2016 hebben we met de vaste ploeg medewerkers al lopende door het gebouw alle wedstrijddagen en wat er te doen stond doorgenomen.

 
Foto. 22 december 2016. Opbouwen. Paul Schilte, Theo Kramp, Krien Onderwater en Tinus Teeuwen bezig met de opbouw van de keurkamers.

Organiseerden we tot dusver onze wedstrijd in de Kerstvakantie, vlak voor de Kerstdagen of tussen Kerst en Nieuwjaar, het gebouw van Kleindierensport is tussen Kerst en Nieuw echter gereserveerd voor een postduivenevenement. Wij moeten dus in het vervolg onze clubkampioenschappen plannen voor Kerstmis. In het recente verleden bleek dat een studiedag op zaterdag de grootste opkomst liet zien. We  hebben daarom besloten in het vervolg onze clubkampioenschappen te organiseren op donderdag, vrijdag en zaterdag voor Kerst. Voor mij persoonlijk betekende dit dat ik deze keer tijdens de opbouw- en inkooidag en de keuringsdag vanwege verplichtingen op school niet van de partij kon zijn.
Het verslag van deze wedstrijd is dus ook mede gebaseerd op de info van anderen en daarom wat beknopter dan voorafgaande verslagen.

 
Foto. 22 december 2016. Inkooien. De tafel staat vol met kooitjes van o.m. Jaap Plokker. Jacques de Beer en Jan Zonderop staan klaar om ze weg te brengen als Piet Drop ze heeft ingeschreven.

Inschrijving, verkassen, opbouw en inkooien
Op donderdag 1 december 2016 kwamen Ton Diepenhorst, Gerard van Zuijlen en Jaap Plokker bij elkaar om de inschrijvingen voor de clubkampioenschappen administratief te verwerken, de volgorde van keuring te loten en de vogels over de keurmeesters te verdelen. Toen alle inschrijfformulieren waren verwerkt konden we de volgende conclusies trekken: 23 leden hadden 374 zangkanaries ingeschreven, t.w. 44 harzers, verdeeld over 7 stammen en 16 enkelingen en 330 waterslagers, verdeeld over 45 stammen, 36 stellen en 78 enkelingen. In vergelijking tot vorig jaar betekende dit een forse daling van het aantal inzenders, nl. van 28 naar 23,  Het aantal ingeschreven vogels was niet veel lager dan vorig jaar; 381 in 2015 en 374 in 2016. Dit betekende dat we niet alle gecontracteerde keurmeesters nodig hadden. Henk Doward en Frans Laurijssen, de keurmeesters die van de alleen reizenden de grootste afstand moesten overbruggen zijn geïnformeerd dat zij niet hoefden te komen.
Op zaterdag 17 december werd het resterende deel van het voor de wedstrijd benodigde  materiaal naar het gebouw van Stichting Kleindierensport Katwijk gebracht. Een gedeelte stond er al, omdat de vogelvereniging De Kanarievogel er van gebruik had gemaakt tijdens haar tentoonstelling. Gelukkig had Gerard van Zuilen de firma van Egmond uit Rijnsburg weer bereid gevonden een vrachtwagen uit te lenen en kwam ook het aanhangwagentje van Ton Diepenhorst goed van pas. In één ritje werd al het materiaal van onze nieuwe opslag bij de Katwijkse Bouw Maatschappij naar het clubgebouw van De Kanarievogel vervoerd.


Foto. 23 december 2016. Keuringsdag. Tiny Zonderop voert de keurlijsten in t.b.v. de catalogus.

Op donderdag 22 december was om 09.00 u. de opbouwploeg in het gebouw present om de ruimtes vrij te maken, de keurkamers op te zetten, tafels met vervoerkoffers klaar te zetten voor het inkooien, etc., etc. Het was een forse ploeg, maar dat was ook nodig, want er lag veel meer werk op ons te wachten dan we in de school gewend waren. Ton Diepenhorst, Piet Drop, Piet Hagenaars, Theo Kramp, Krien Onderwater, Paul Schilte, Tinus Teeuwen en Jan Zonderop konden dus aan de bak. Hoewel alles nieuw was en er af en toe geïmproviseerd moest worden kwamen de van te voren opgestelde plattegrondjes goed van pas en ruimschoots voor de geplande aanvang van het inkooien stond alles op z’n plaats en konden de wedstrijdvogels in ontvangst worden genomen.
Om 18.00 u. zat het merendeel van de wedstrijdvogels in de koffers. Ca. 19.45 u. werd de balans van het inkooien opgemaakt. Iedereen die we hadden verwacht was gekomen en er waren 2 vogels absent. De blinde lijsten hoefden niet aangepast te worden. We konden dus direct beginnen met het verplaatsen van de koffers naar de tafels bij de keurcabines, waar de vogels de volgende dag beoordeeld zouden worden. Om 20.30 u. konden de lichten uit en heerste er volkomen rust in het gebouw.


Foto. 23 december 2016. Keuringsdag 32e  clubkampioenschappen. Harzerkeurmeester Ton Gerritsen in zijn keurkamer.

Keuringsdag 23 december 2016
De keuringsdag, vrijdag 23 december, begon voor Jacques de Beer en Piet Hagenaars met het ‘luchten’ van de zangkanaries. Intussen kwamen ook de keurmeesters binnen die een volle keurdag hadden met tegen de 50 vogels per persoon. Na een welkomstwoord van Jacques de Beer kregen de keurmeesters de blinde lijst uitgereikt en konden om 09.00 u. de eerste vogels op tafel gezet worden. De vogels werden door 8 keurmeesters beoordeeld: de harzers door Ton Gerritsen (ABVV) ; de waterslagers door: Joop Aelbrecht (NBvV), Toon van Gestel (ANBV), Willy Kling (ANBV), Piet van de Kuil (ANBV), Hubert Martina (ANBV), Krien Onderwater (NBvV) en André Toet (NBvV).
Terwijl de keurmeesters de vogels afluisterden en de keurbriefjes invulden was elders in het gebouw het wedstrijdsecretariaat in vol bedrijf: Jacques de Beer, Piet Drop, Max Gerhards, Piet Hagenaars en Jan en Tiny Zonderop verzamelden de keurlijsten, schreven de namen en ringnummers er op en voerden in de computer de resultaten in.  Terwijl het wedstrijdsecretariaat op volle toeren draaide en Theo Kramp er voor zorgde dat de harzers op tijd voor de keurmeester verschenen, zorgde Ton Diepenhorst voor de koffie en verscheen rond etenstijd Ageeth Onderwater om te helpen bij het diner.
Rond het middaguur werd de keuring onderbroken voor een aperitiefje met aansluitend wederom een overheerlijk Chinees buffet.


Foto. 24 december 2016. Ringencontrole door Krien Onderwater.

Toen ca. 16.00 u. de keuring achter de rug was en de keurmeesters met penningmeester André Toet hadden afgerekend kon voor bestuur en medewerkers zonder overhaast gedoe de verdere organisatie opgepakt worden, zoals het verplaatsen van de transportkoffers naar de inkorfruimte, het voeren van de vogels, het afbreken van de keurcabines, het inrichten van de afluisterlocaties, het maken van de catalogus, etc. Inmiddels had Ton Diepenhorst z’n aanhanger opgehaald  en werd een deel van het niet meer benodigd wedstrijdmateriaal opgeladen en naar de opslagruimte vervoerd. Dat scheelde in ieder geval op 24 december na het uitkooien een rit. Daarna was aan vrijwel iedereen een welverdiende rust gegund. Dat gold niet voor Jaap Plokker die nog een klusje te klaren had: het in orde maken en drukken van de catalogus en oorkondes die daags daarop resp. aan de inzenders en prijswinnaars zouden worden uitgereikt. Gelukkig kwam in de loop van de avond Piet Hagenaars langs om te assisteren en rond 10.00 u. lag voor iedere inzender de catalogus klaar, waren de oorkondes gedrukt en zat voor hen de dag er ook op.


Foto. 24 december 2016. Opening van de studiedag door Jaap Plokker.

Studiedag 24 december
Op zaterdag 24 december hadden we onze traditionele studiedag. De dag begon met het vaste ritueel van het open zetten van de koffers zodat de vogels konden eten en drinken. Om 09.00 u. arriveerde Krien Onderwater en konden de ringen van de belangrijkste prijswinnaars gecontroleerd worden.
Vanaf 09.30 u. druppelden de eerste mensen binnen en ca. 10.00 u. opende  Jaap Plokker de studiedag met een korte toespraak en het bekend maken van de belangrijkste prijswinnaars. Vervolgens werden de catalogi en keurlijsten uitgedeeld. Nadat die in ontvangst waren genomen volgde een periode waarin men het erg druk had met het bestuderen van de catalogus, de eigen keurlijsten en die van de tafelgenoten. Inmiddels was het aantal bezoekers allengs groter geworden en het dus de hoogste tijd om de eerste vogels af te luisteren.
Om ca. 10.30 u. begon de eerste afluisterronde. Andries Gort becommentarieerde de waterslagerzang. In een van de opslagruimtes had zich een klein gezelschap harzerkwekers verzameld, dat de regie volledig in eigen hand had en naar believen vogels afluisterde.


Foto. 24 december 2016. Studiedag. Harzerkwekers analyseren de wedstrijdresultaten. Vlnr. Piet Hagenaars, Max Gerhards, Erik Buizer, Theo Kramp en Jacques de Beer.


Voor het middaguur was er voor de waterslagers één uitgebreide afluisterronde waarin de mooiste enkelingen en de prijswinnende stellen op tafel kwamen. Geheel volgens het tijdschema ging iedereen om ca. 12.00 u. naar het conversatiegedeelte van de vergaderzaal voor de middagpauze. Daar kon men zich te goed doen aan erwtensoep, broodjes gehaktbal, etc. Ageeth en Mandy Onderwater hadden de handen vol om aan iedereen het bestelde te kunnen presenteren. Van de pauze werd tevens gebruik gemaakt om een verlotingsronde te houden en wisselden de eerste orchideeën van eigenaar.
In de middag was er ook één afluistersessie. Bij de waterslagerkwekers kwamen de mooiste stammen op tafel. Omstreeks 14.15 u. werd het laatste viertal van tafel gehaald en nam iedereen plaats in het conversatiegedeelte van de  vergaderzaal voor een drankje, een pauzepraatje en de tweede en laatste verloting o.l.v. Ageeth en Mandy Onderwater.  Dankzij Gerard van Zuijlen zaten er schitterende orchideeën in de prijzenpot en de meeste lotenkopers konden dan ook één of meer gewonnen orchideeën mee naar huis nemen.


Foto. 24 december 2016. Studiedag. Alle aandacht bij Jan Zonderop, Andries Gort en Piet Drop is gericht op de keurlijsten.

Alvorens tot de uitreiking van het eremetaal over te gaan werden Ageeth en Mandy Onderwater bedankt voor het organiseren en bemensen van het buffet en Andries Gort voor de uitleg bij de waterslagers. Zij gingen ieder aan het eind van de middag met een mooie orchidee naar huis. De studiedag werd traditioneel afgesloten met de prijsuitreiking. Dit jaar bestond  het ‘eremetaal’ wederom uit geldprijzen. Als blijvende herinnering ontvingen de 1e t/m 3e prijswinnaars en de derbywinnaars een oorkonde en de overige prijswinnaars een bondsmedaille.
Precies volgens planning om 15.00 u. kon begonnen worden met het uitkooien. Hierna volgden voor de medewerkers nog de grote schoonmaak en het vervoer van het materiaal naar de opslagruimte van de KBM in het industriegebied. Dankzij de welwillende medewerking van een groot aantal inzenders ging het opruimen bijzonder snel. Heel stimulerend was het om te zien hoeveel mensen bleven helpen met het opruimen. Inmiddels was ook Gerard van Zuilen gearriveerd met de bloemenwagen en had Ton Diepenhorst z’n aanhangwagen opgehaald. Toen deze waren volgeladen was al het NZHU materiaal uit het gebouw. Terwijl een groepje het materiaal naar de opslag vervoerde en daar op z’n plek zette bleven anderen in het gebouw achter om alles in te richten zoals het op donderdag was aangetroffen: een hele klus. Toen de vervoersploeg terug kwam was het gebouw zo goed als in de oorspronkelijke staat teruggebracht en werd met een afzakkertje een toast uitgebracht op een geslaagde wedstrijd.


Foto. 24 december 2016. Studiedag. Gerard van Zuijlen en Piet Hagenaars aan de balie bij Ageeth en Mandy Onderwater.

Slot
Tot slot is een bijzonder woord van dank op z’n plaats. Ik wil de verenigingen De Kanarievogel en KoPluKo bedanken voor het mogen gebruiken van hun faciliteiten in hun clubgebouw.  Ik wil graag Krien, Ageeth en Mandy Onderwater bedanken voor het organiseren van het buffet. Zij hebben het van Ton en Tineke Diepenhorst overgenomen, voorwaar geen eenvoudige klus en zeker voor de eerste keer spannend. Jullie hebben het voortreffelijk gedaan, bedankt.  Onze dank betreft ook Andries Gort voor het becommentariëren van de waterslagerzang. We zijn de keurmeesters Doward en Laurijssen heel erkentelijk dat zij het bericht dat ze niet hoefden te keuren sportief hebben opgevat en het keurloon niet in rekening hebben gebracht. Een dankwoord is ook op z’n plaats voor de leden die het bestuur hebben geholpen tijdens de opbouw- en opruimwerkzaamheden en hand- en spandiensten hebben verricht tijdens de wedstrijd- en studiedagen, t.w.  Tiny en Jan Zonderop, Piet Drop, Jacques de Beer, Max Gerhards, Piet Hagenaars, Theo Kramp, Krien Onderwater Paul Schilte en Tinus Teeuwen. Naast genoemde personen wil ik ook graag de inzenders in mijn dank betrekken voor het helpen bij het opruimen van de wedstrijdlocatie na het uitkooien. Last but not least wil ik m’n medebestuursleden, Ton, Gerard, Henk en André bedanken voor hun betrokkenheid en inzet voor de vereniging gedurende het jaar 2016.
Onze 32e clubkampioenschappen werden georganiseerd op een nieuwe wedstrijdlocatie. Veel organisatorische zaken moesten voor de eerste keer ‘ontdekt’ worden. De voorbereiding bleek gedegen en op een enkel verbeterpuntje na valt er voor volgend jaar in het draaiboek niet veel te veranderen. Hoewel de omgeving nieuw was, was de sfeer tijdens de studiedag ouderwets ontspannen en gezellig. 
Het was daarom in mijn beleving van 22 t/m 24 december 2016 goed toeven in het gebouw van stichting Kleindierensport Katwijk. Hopelijk tot volgend jaar.


Foto. 24 december 2016. Studiedag. De zaal tijdens de verloting olv. Ageeth en Mandy Onderwater.

Prijswinnaars 2016
De prijswinnaars van onze 32e clubkampioenschappen, welke gehouden werden van 22-24 december 2016, zijn:

Harzers:
Meesterzanger en winnaar NBvV Bondskruis: Max Gerhards, 90 pnt.
Stammen: 1e prijs: Max Gerhards, 347 pnt.; 2e prijs (= kloekvrije vogels): Jacques de Beer, 329 pnt.
Enkelingen: 1e prijs: Piet Hagenaars, 88 pnt.

Waterslagers:
Meesterzanger: Jan Zonderop, 150 pnt.
Stammen: 1e en 2e prijs: Krien Onderwater, resp. 579 en 576 pnt.; 3e  prijs: Jan Zonderop, 575 pnt.; 4e prijs: Frans Christoffels, 560 pnt.; 5e  prijs: Paul Schilte, 559 pnt.; 6e prijs: Hubert Martina, 558 pnt.; 7e  en 8e prijs: Jan Zonderop, resp. 557 en 552 pnt.
Stellen: 1e en 2e prijs: Piet Drop, resp. 291 en 291 pnt.; 3e prijs: Jan Zonderop, 288 pnt.; 4e  en 5e prijs: Willy Kling, resp. 288 en 286 pnt.
Enkelingen: 1e prijs: Willy Kling, 147 pnt.; 2e en 3e prijs: Hein Lentz, resp. 142 en 141 pnt.; 4e prijs: Joop Aelbrecht, 140 pnt.;  5e prijs: Hein Lentz, 140 pnt.

De Derbyprijzen werden gewonnen door Jacques de Beer (harzers) en Krien Onderwater (waterslagers).


Foto. 24 december 2016. Uitkooien. De vogels van Freek Schot verdwijnen in de tas.

Fotoreportage 32e clubkampioenschappen

-0-


TOP